Individuele coaching

Ontwikkelingsgerichte coaching.


Wanneer je (even) vastloopt in jouw ontwikkelingsproces en je graag iemand laat meekijken naar dat moment bv. bij veranderingen of bij een emotioneel gebeuren.


We ondersteunen je met het stellen van de juiste vragen, we werken toekomstgericht en doelgericht. Indien nodig kunnen we een individuele familie-opstelling doen ter verduidelijking van de systemische context.


Centraal staat hier het terug in evenwicht brengen van jouw welbevinden.

Begeleiding voor neurodiverse mensen (specialisatie autisme).


Wanneer jij een bijzonder brein hebt en je wil graag weten hoe dit werkt dan geven wij psycho-educatie.

We begeleiden jou op moeilijkere momenten gebaseerd op gelijkwaardigheid en met aandacht voor jouw ‘anders’ denken.


We beschikken over heel wat ervaring en kennis bij autisme, ADHD (aandachtsstoornis), hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid (HSP).


Onze focus ligt op het leren gebruik maken van jouw talenten en niet op het leren aanpassen aan de neurotypische wereld.

Je leert regie te nemen over je eigen leven en op die manier ga je jouw levenskwaliteit verhogen.

We fungeren graag als ‘maatje’ in jouw leven. Je bent met andere woorden steeds welkom om even bij te tanken. Lees ook onder aanbod “RUST”.

Specifieke programma’s


De volgende methodieken/technieken passen we toe tijdens een intensiever coachingstraject.


  • Emotiecoaching.


Emotiecoaching is een methode waarbij we je begeleiden bij het verwerken van je emoties en het ontwikkelen van emotionele intelligentie.Het gaat erom dat we je leren om je emoties te begrijpen, te accepteren en te uiten op een constructieve manier.


Wij geloven dat emoties een belangrijke functie hebben en dat het onderdrukken of negeren hiervan leidt tot innerlijke spanningen en problemen. In plaats daarvan pleiten we voor het omarmen en onderzoeken van emoties, zodat ze kunnen worden verwerkt en losgelaten.


Hevige emoties hebben hun effect op ons fysieke- en mentale lichaam. Door onze ervaring weten we dat het fysieke lichaam moeilijk geneestals het emotionele geen plaats krijgt in een behandeling,


Emotiecoaching omvat onder andere het bewustzijn vergroten van emoties, het identificeren van de onderliggende behoeften en het ontwikkelen van vaardigheden om met emoties om te gaan.


  • Brainspotting door Sven.


  Brainspotting is een weinig-verbale brein-lichaam therapievorm die gericht is op het identificeren en verwerken van trauma, stress en andere emotionele blokkades. Door middel van het richten van de ogen op specifieke 'brainspots', wordt toegang verkregen tot het onderbewuste en kunnen diepgewortelde emotionele en lichamelijke spanningen worden losgelaten, resulterend in herstel en groei.  Brainspotting is laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, ook voor jonge kinderen en personen op het spectrum.


  Meer info: brainspotting.be (nl) - brainspotting.nl - brainspotting.com (eng) - IETSP.com (fr)


  Sven is terug te vinden op Brainspotting.be lijst van therapeuten, is tevens +PlusTherapeut (coaching van brainspotting-therapeuten) en gaat verder voor certifiëring onder supervisie van trainer An Van Hassel en senior-trainer Marie-José Boon.


   • H.A.P.P.Y. plan met Veerle.


  Het is een autismevriendelijk geluksplan, gericht op het autistisch denken en het welbevinden. Dit plan kan gebruikt worden om preventief je levenskwaliteit te verhogen of om een autistische burn-out aan te pakken.


  In het plan worden verschillende welzijnsstrategieën toegepast. De focus ligt niet op de tekorten of op de problemen die mensen met autisme ervaren. Maar wel op het verhogen van je geluksbaseline en je levenskwaliteit.

  De PWI, Personal Wellbeing Index wordt gebruikt om dit te meten.

  We willen groeien naar ‘autistisch’ gelukkig zijn. ( niet naar minder ‘autistisch’ zijn)


  We bieden strategieën aan die het eudaimonisch geluk bevorderen.Het gaat om een dieper en duurzamer soort geluk, dat niet afhankelijk is van oppervlakkige of tijdelijke genoegens.


  Door met gerichte vragenlijsten waarmee wij, als coach, je op de best aansluitende manier kunnen begeleiden naar meer geluk, naar een leven in overeenstemming met je eigen, uniek natuur.


   • Burn-out en/of bore-out programma.


  Als een arts een groot vermoeden heeft van burn-out en een depressie heeft kunnen uitsluiten, dan kunnen we samen beginnen aan een gestage re-activatie. Om te herstellen van een burn-out is een actief aanpak nodig. We bekijken achterliggende patronen en richten ons op herstel.


  Bij een bore-out gaan we op zoek naar de oorzaken. We bekijken wat je stress geeft en hoe je terug meer plezier en uitdaging kan toevoegen aan je leven.


  Praktisch


  We begeleiden jullie ‘live’ in Vresse. Zowel binnen als buiten, afhankelijk van jouw voorkeur en het weer.


  We coachen ook online met Zoom.


  Je kan er ook voor kiezen af te wisselen tussen beiden. Misschien wonen we wat te ver of verkies je na een eerste gesprek online verder te gaan.

  Alles is bespreekbaar.


  Jij bepaalt hoelang je gesprek zal duren. Doe je de verre verplaatsing dan kunnen we een sessie voorzien van bv. 2 uur. Heb je nood aan een korte online intervisie, dan kan dit ook.


  Jij kiest voor coach Sven en/of Veerle. Het is belangrijk dat jij je goed voelt.